Yağmur Suyu Hasadı

Yağmur Suyu Hasadı

Yağmur suyu hasadı , yağmurun akıp gitmesine izin vermek yerine yağmurun toplanması ve depolanmasıdır. Yağmur suyu çatı, kanopi, beton yüzey vb. yüzeylerden toplanır ve bir tanka, sarnıca, derin çukura veya süzülen bir rezervuara yönlendirilir.

Nasıl çalışır?

Yağmur suyu, düştüğü yüzeylerden hem çözünen hem de çözünmeyen maddelerle karışır ve atmosferden aşağıya doğru akarken toz ve kirletici maddeleri toplar.

Bu projenin endüstriyel tesislerde uygulanacağı düşünüldüğünde su toplanma alanında toplanacak yağmur suyunda hafif sıvılarla karışmış sular içeriği olacaktır. Dolayısıyla arıtmanın hem askıda katı maddeleri çöktürmek ve sudan hafif sıvıları ayırmak hem de proses çıkışında dezenfeksiyon sağlayarak sağlıklı kullanım için uygun su elde edilebilsin.

Hat yardımıyla Seperatöre bağlanan yağmur suyunda;

 • Katı maddeler çöktürülür
 • Askıda maddeler tutularak sudan ayrılır
 • Sudan hafif sıvılar sıyrılır
 • Pandemi dolayısıyla çıkış suyunda klorlama veya UV ile dezenfeksiyon sağlanır.

Ürün Özellikleri

 • Fazla suyun tahliyesine izin vermek için bypass sistemi
 • %95 arıtma verimi
 • ATEX sertifikalı alarm
 • EN 8515-1 uygun tasarım
 • Suya ve hava şartlarına dayanıklı
 • Hafiftir, taşıması ve kurulumu kolay
 • Bakım/onarım çalışmalarına olanak veren
 • 1,25 mm’den büyük katıların geçişini engelleyecek şekilde tasarlanmıştır.

Kullanım Önerileri

Yağmur suyu toplama hatları, yağmuru bir hazneye toplar, toplanan su tanklara veya daha ayrıntılı arıtma sistemlerine depolanabilir. Elde edilen su ile, peyzajı sulama, tuvalet yıkama ve,  arabaları yıkama gibi kişisel maruziyet gerektirmeyen alanlarda kullanılabilir.