Yağ & Yakıt Ayırıcılar

Yağ & Yakıt Ayırıcılar

Yağ Yakıt Ayırıcılar (Separatör, İnterseptör olarak da anılır), alıcı ortamları (toprak, yeraltı suyu, yüzey suyu), otoparklarda, bakım alanlarında, endüstriyel tesis genelinde oluşması muhtemel küçük sızıntılardan veya kazara dökülme gibi daha büyük olaylardan kaynaklanan petrol kaynaklı kirlenmelere karşı korumak için ilgili deşarj noktalarına yerleştirilen ekipmanlardır.

Yağ Yakıt Ayırıcıların piyasaya arzı konusunda temel gereklilikleri yani üretim kalitesi, performans, bakım ve onarım konuları EN 858 Hafif sıvılar (yağ ve petrol gibi) için ayırma sistemleri – Bölüm 1: Ürün tasarım prensipleri, performans ve deney, işaretleme ve kalite kontrol olarak adlandırılan standart ile güvence altına alınır.

Yağ Yakıt Ayırıcı Sınıfları

TS EN 858 standardı, standart test koşulları altındaki performansa dayalı olarak iki ayırıcı “sınıfına” atıfta bulunur. Remedicon’da, standartta belirtilen iki performans sınıfına ait seperatör mevcuttur.

Standart test koşulları altında 5 mg / l’den daha az bir yağ konsantrasyonu elde etmek için tasarlanan bir Sınıf I ayırıcı, çok küçük yağ damlacıklarını gidermek için yağ&yakıt ayırıcıya talep  olduğu durumlarda kullanılmalıdır.

Silt depolama alanının üzerine yerleştirilir böylece en zorlu koşullarda optimum performans sağlar. Sınıf I ayırıcılar için çıkış konsantrasyonu 5 mg/litre’den küçük  olacağından alıcı ortama boşaltılabilecek düzeyde arıtımın sağlanır.

Sınıf II ayırıcılar, standart test koşulları altında 100 mg / litre yağdan daha az tahliye konsantrasyonlarına ulaşmak için tasarlanmıştır.

Daha düşük bir kalite gerekliliğinin geçerli olduğu deşarjlarla başa çıkmak için uygundurlar, örneğin kanalizasyon tedarikçisinin faul sistemine deşarjlara izin verdiği durumlarda kullanılırlar.

Yağ Yakıt Ayırıcı Tipleri

Yağ Yakıt Ayırıcıları, EN858 Standartında yapılarına göre de üç farklı başlıkta sınıflandırılırlar:

Uygunluk

Remedicon Bypass Separatörler, Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’nin uygun bulduğu şekilde akredite test merkezleri tarafından gerekli testlere tabi tutulmuş ve TS EN 858-1 standardına uygunluğu onaylanmıştır.

Ürün Bilgileri

Baypas ayırıcılar, 6,5 mm/s’e kadar yağış hızları tarafından üretilen tüm akışları kontrol edebilmektedir. Bu değer, oluşabilecek tüm yağışların % 99’unu kapsamaktadır. Bypass seperatörler, bu hızın üzerindeki akışları bypass eder. Bu seperatörler, yüksek akışlarda oluşabilecek ve arıtmanın tam sağlanamamasının kabul edilebilir olduğu düşünüldüğünde seçilebilir. Örneğin aynı anda meydana gelen büyük bir dökülme ve şiddetli yağış riskinin küçük olduğu durumlarda veya arıtma çıkışının bir kanalizasyona bağlı olduğu durumlarda kullanılabilir.

Nasıl Çalışır?

Bypass seperatörler, üniteye gelen akışın %10’unu arıtmak için tasarlanmıştır. Bu %10, arıtılmış akış olarak bilinir. Bu %10’u aşan akışların baypass edilmesi demektir. Üniteye giren akış, içinde taşınan yağın üstte yüzmesine ve sudaki herhangi bir siltin tankın dibine çökmesine izin vermek için yeterli süre boyunca haznede tutulur. Yüzen yağ tabakasının altında kalan temiz su, çıkıştan boşaltılır. Bypass seperatörler, hazneyi bypass etmek için arıtılmış miktarın üzerinde gelen akışın devam etmesine olanak sağlayan bypass bölmesi ile tasarlanmıştır. Bypass ünitelerine kirlilik riskinin düşük olduğu veya özellikle büyük hacimli kirlilik riskinin düşük olduğu yerlerde izin verilir. Örneğin; yıllık yağış miktarının belli bir seviyenin üzerine çıkmayan bölgelerde.

Ürün Özellikleri

 • Hafiftir, taşınımı ve kurulumu kolaydır.
 • TS EN 858 Standartlarına uygun imal edilmiştir.
 • Mukavemeti ve kalitesi akredite laboratuvarlarca test edilmiştir.
 • HDPE (geri dönüştürülebilir) malzemeden üretilmiştir.
 • Menholde havalandırma noktaları mevcuttur.
 • Standart olarak Sınıf I (çıkış kons. < 5 mg/l) olarak üretilir.
 • Talep edilmesi durumunda Sınıf II seperatör imalatı da mevcuttur.
 • Anma boyutu (l/sn) 3-40 arasındadır.
 • Yağ yakıt ayırırken silt gibi askıda katı maddeleri tutar.
 • Yağ depolama hacmi dolduğunda çıkışı kapatan opsiyonel valf mevcuttur.
 • Opsiyonel olarak ATEX sertifikalı Yağ & Yakıt Alarmı dahil edilebilir.

Uygunluk

Remedicon Tam Kapasiteli Seperatörler, Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’nin uygun bulduğu şekilde akredite test merkezleri tarafından gerekli testlere tabi tutulmuş ve TS EN 858-1 standardına uygunluğu onaylanmıştır.

Ürün Bilgileri

Tam kapasite seperatörler, saatte 65 mm’ye kadar yağışların neden olduğu ve yüksek kirlenme riskinin olduğu tüm akışı kontrol eder ve yağ&yakıt’ı sudan ayrırarak arıtılmış suyun alıcı ortama deşarjını sağlayabilir.

Bu seperatörler, sudan hafif kirletici maddelerin sudan ayrılması için hazne içinde kirleticilerin, suyun üzerinde birikmesini sağlayacak kadar uzun bir süre bekletir. Mikro parçacıklar toplanır ve kendi başlarına serbestçe yüzebilecek kadar büyük olana kadar birleştirme filtresinde birleştirilir.

Tam kapasite seperatörler, örneğin araç tamirhaneleri, otoparklar, limanlar,  yakıt ikmal noktaları, hurda toplanmaalanları vb. birçok alanda kullanılabilir.

Nasıl Çalışır?

Tam kapasite seperatörler, tüm akışları ünitenin tasarlanmış akış hızına kadar gerekli çıkış standardına göre arıtır.

Aşırı yağış, taşkın olaylarında veya tasarım akışını aşan akış hızlarında, akış, ünitenin maksimum hidrolik kapasitesine ulaşılana kadar hazneye akar. Hazneye giren akış, içinde taşınan yağın üstte yüzmesine ve sudaki herhangi bir siltin tankın dibine çökmesine izin vermek için arıtılacak su (akış) yeterli süre arıtma haznesi içinde tutulur.

Remedicon tam kapasiteli seperatörler, Otomatik Kapatma Valfi ile donatılmıştır. Bu, yağda değil, suda yüzecek şekilde ağırlıklandırılmış bir şamandıradır. Bu valf, seperatörün yağ kapasitesini dolduran büyük bir kirlilik olayı olması durumunda, haznenin çıkışının kapatılmasını ve haznede biriken yağın çıkış sisteminden dışarı çıkışını engeller.

Ürün Özellikleri

 • Hafiftir, taşınımı ve kurulumu kolaydır.
 • TS EN 858 Standartlarına uygun imal edilmiştir.
 • Mukavemeti ve kalitesi akredite laboratuvarlarca test edilmiştir.
 • HDPE (geri dönüştürülebilir) malzemeden üretilmiştir.
 • Menholde havalandırma noktaları mevcuttur.
 • Standart olarak Sınıf I (çıkış kons. < 5 mg/l) olarak üretilir.
 • Talep edilmesi durumunda Sınıf II seperatör imalatı da mevcuttur.
 • İlgili yerel deşarj standartlarına uygundur.
 • Anma boyutu (l/sn) 3-40 arasındadır.
 • Tasarımlar, sahada başka bir yere yerleştirilen birbirine bağlı boru tesisatının ayırıcıya giriş veya çıkış akışını engellemediği varsayımlarına dayanmaktadır.
 • Yağ yakıt ayırırken silt gibi askıda katı maddeleri tutar.
 • Yağ depolama hacmi dolduğunda çıkışı kapatan opsiyonel valf mevcuttur.
 • Opsiyonel olarak ATEX sertifikalı Yağ & Yakıt Alarmı dahil edilebilir.

Uygunluk

Remedicon İstasyon tipi seperatörler, Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’nin uygun bulduğu şekilde akredite test merkezleri tarafından gerekli testlere tabi tutulmuş ve TS EN 858-1 standardına uygunluğu onaylanmıştır.

Ürün Bilgisi

İstasyon tipi seperatörler, akışın önce birleştirici tertibatından geçmeden üniteden çıkışını engelleyen bir prensiple çalışır. Normal çalışmada, ön savak ayırıcısı, hazne içinde kirleticilerin depolaması için yeterli kapasiteye sahiptir. Aynı zamanda, istasyon önünde gerçekleşecek bir yakıt dağıtım tanker sızıntısından kaynaklanacak 7.600 litreye kadar kirleticiyi de ayırabilir. İstasyon tipi seperatörler büyük bir dökülme durumunda yağın ayırıcıdan çıkmamasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Ürün Özellikleri

 • Hafiftir, taşınımı ve kurulumu kolaydır.
 • TS EN 858 Standartlarına uygun imal edilmiştir.
 • Mukavemeti ve kalitesi akredite laboratuvarlarca test edilmiştir.
 • HDPE (geri dönüştürülebilir) malzemeden üretilmiştir.
 • Menholde havalandırma noktaları mevcuttur.
 • Standart olarak Sınıf I (çıkış kons. < 5 mg/l) olarak üretilir.
 • Talep edilmesi durumunda Sınıf II seperatör imalatı da mevcuttur.
 • İlgili yerel deşarj standartlarına uygundur.
 • Anma boyutu (l/sn) 3-40 arasındadır.
 • Tasarımlar, sahada başka bir yere yerleştirilen birbirine bağlı boru tesisatının ayırıcıya giriş veya çıkış akışını engellemediği varsayımlarına dayanmaktadır.
 • Yağ yakıt ayırırken silt gibi askıda katı maddeleri tutar.
 • Yağ depolama hacmi dolduğunda çıkışı kapatan opsiyonel valf mevcuttur.
 • Opsiyonel olarak ATEX sertifikalı Yağ & Yakıt Alarmı dahil edilebilir.

Kullanım Önerileri

Ünite, uygun bir beton taban döşemesi üzerine kurulmalı ve beton veya çakıl dolgusu ile çevrelenmelidir. Separatör trafiğin yoğun olduğu bir alana kurulacaksa, üniteye yüklerin iletilmesini engellemek için uygun bir kaplama levhası tasarlanmalıdır.

EN858 Yağ Yakıt Ayırıcı