Kurumsal

Kurumsal

REMEDICON “Çevresel Sürdürülebilirlik” yaklaşımı ile yeni ürünler tasarlamakta ve üretimini sağlamaktadır. Takım arkadaşlarımız, her ürün ve çözümümüzün tasarım aşamasında, ilgili tüm standart ve gereklilikleri itina ile inceler, hammade halinden bertarafına kadar geçen süreçte güvenli, verimli ve doğaya saygılı bir çözüm olması adına tüm standart ve gereklilikleri uygularlar.

REMEDICON özellikle ülkemizde üretilmeyen, üretildiği koşullarda da standart ve gereklilikleri karşılamayan ürünler üzerinde çalışmayı ve ekonomiye katmayı hedeflemektedir.

Sürüdürlebilirlik Hedefleri

Sürdürülebilirlik Hedeflleri

Kalite Kontrol

Entegre Yönetim Sistemi

Standartlara Uygunluk

Standartlara Uygun Üretim